2014-11-04

28.10.2014..när solens ljus gav skuggor..