2014-12-14

14.12.2014..Efter klass 2-3 varning om starka vindar blev det endast en sol i nedan..tackomochlovom..