2014-12-10

6.12.2014..Medeltidsbyn..Julmarknad..Primus-Vicus Halmstad