2015-08-10

27.7.2015..dagens runda bjöd på fjärilar fåglar hästar och småkryp

 Nässelfjäril
 Rödstjärt ungfågel
 Nordsvensk sto med föl
 Rödhake ungfågel
 Kålfjäril

Luktgräsfjäril