2015-10-12

Fågelbordets gäster..9.10.2015

Bofink..Bergfink..2 av gästerna...