2015-11-23

20.11.2015..Lillkillen som snart blir ½-året..Nordsvensk brukshäst