2016-01-20

11-14.1.2016..Från hjort till trädgårdsfåglar

 Dovhjort
 Koltrast
 Rödhake
Domherre