2016-04-15

7.4.2016..Storskrakeparet i dammen Finsbovägen